Tag: PIERWOTNY DUALIZM – ŚWIADOMOŚĆ I CIAŁO ABSOLUTU