Tag: indywidualizm a kolektywizm

Czego uczy ciemna i jasna strona Miłości ?

Wszystko posiada swoją pozytywna i negatywną stronę. Traktujemy światło i ciemność w sobie jako zasoby. Od naszej dojrzałości zależy, jak będziemy z nich korzystać. Biorąc pod uwagę symbolikę występującą w naszych przeżyciach wewnętrznych, to jasna strona najogólniej uczy miłości do innych, współczucia, altruizmu, pokory, kolektywnego myślenia, rozwija zdolność […]